ผลงานออกแบบ (02)


ผลงานออกแบบ Sketchup คำนวนการวางของในรถบรรทุก ขนสินค้า
เพื่อให้ทราบว่าสามารถ ขนสินค้าได้ ทั้งหมดเท่าไหร่ มิติ กว้าง ยาว สูง
สามารถแสดงออกมาให้เห็นหมด แต่ว่า ผู้ว่าจ้าง ต้อง ระบบความ กว้าง ยาว สูง
ให้เป๊ะ มากที่สุด ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์ เพราะว่า เวลารถ
รับจ้างเขาเข้ามา แล้วคันไม่พอดี กับของ หรือว่าน้ำหนักสินค้ามาเกินไป
มันจะใส่กันไม่ได้อันนี้ Presentation แบบวิดีโอนะครับของ AFS ทำได้เยี่ยมมาก ผมก็ทำได้ อิอิ
ต้นฉบับเป็น Powerpoint นะครับ นำมาแปลงเป็น วีดีโอซะเลย
อยากดูให้ชัดๆ ให้เลือกดูเป็น HI DEF ไฮเดฟ นะครับ 1080ผลงานการออกแบบ ไวนิล ผลิตภัณฑ์ อาหาร
เครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูป ตาา Easyผลงานการออกแบบ ไวนิล ผลิตภัณฑ์ อาหาร
เครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูป ตาา Easy
แกงเขียวหวาน Ready To Eat

ผลงานการออกแบบ จุลสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล
Mahidol CE News


ผลงานการออกแบบ จุลสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล
Mahidol CE News

ผลงานการออกแบบ จุลสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล
Mahidol CE News

ผลงานการออกแบบ จุลสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล
Mahidol CE News


Department of CIVIL And Environmental engineering
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
รายชื่อโครงงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และส่ิงแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และส่ิงแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น