วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

ครม.ตีกลับยกเว้นภาษีผู้ซื้อบ้านบ้านเอื้ออาทร

เป็นข่าวเมื่อวันที่ วันที่ 2 กันยายน 2552 03:00

นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (1 ก.ย.) พิจารณาข้อเสนอของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เรื่องการลดหย่อนค่าจดทะเบียนโอน ค่าจดจำนอง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนอาคารชุด ให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร และการลดหย่อนภาษีตามมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ครม.มีมติ "ไม่" เห็นชอบเกี่ยวกับข้อเสนอการยกเว้นกฎกระทรวง สำหรับการจดทะเบียนอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรและการลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและนิติกรรมโอนขายบ้านเอื้ออาทร

"ครม.ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอใน 2 ข้อแรกที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอมา ส่วนประเด็นที่เสนอให้กระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนจากการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จำนวน 3 แสนบาทนั้น กระทรวงการคลังไม่เห็นด้วย เพราะผู้ที่ซื้อบ้านเอื้ออาทรส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด” นายภูมินทร์กล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อเสนอที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอให้ ครม.พิจารณา ได้แก่ 1.ให้ยกเว้นในกฎกระทรวงสำหรับการจดทะเบียนอาคารชุดของโครงการบ้านเอื้ออาทร 2.ให้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนอาคารชุดในอัตราเดิม การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายหรือจำนองบ้าน พร้อมที่ดิน ห้องชุด สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรในอัตรา 0.01%

และ 3.ให้กระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจาก กคช.ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 3 แสนบาท กรณีโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2552 ตามมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายงานข่าวระบุ ตั้งแต่ปี 2546-ปัจจุบัน กคช.ได้ทำสัญญาซื้อขายบ้านเอื้ออาทรกับผู้ซื้อแล้ว โดยเป็นการอนุมัติสินเชื่อและมีการส่งมอบอาคารแล้ว 210,393 หน่วย แบ่งเป็นการจ่ายเงินสด 1,573 หน่วย อนุมัติสินเชื่อแล้ว 66,543 หน่วย เป็นการเช่าซื้อโดยตรงกับ กคช.จำนวน 19,108 หน่วย เช่าซื้อกับสหกรณ์ยูเนียนจำนวน 89,051 หน่วย และเป็นการส่งมอบอาคารให้ผู้ได้สิทธิแล้ว 87,109 หน่วยที่่มา : เอื้ออาทร

ส.ส.กทม.จี้รัฐบาลลดค่าธรรมเนียมโอนสิทธิ์บ้านเอื้ออาทร

เป็นข่าวเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2554 19:34

รัฐสภา 29 ก.ย. - นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย แถลงว่า ตามที่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับค่าโอนกรรมสิทธิ์บ้านเอื้ออาทรที่ต้องใช้เงินถึง 15,000 บาท จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง โดยที่ประชุมมีความเห็นให้ส่งเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรี รมว.มหาดไทย รมว.คลัง และ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติ เพื่อลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมให้กับประชาชน โดยให้ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ลดลงเหลือร้อยละ 0.01 จากเดิมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ หรือประมาณ 8,000 บาท ค่าธรรมเนียมให้จดจำนองจากเดิมร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ หรือ 4,000 บาท ควรลดลงให้เหลือร้อยละ 0.01 และค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาจำนองของธนาคารจากเดินประมาณ 1,000 บาท ควรลดลงให้เหลือไม่เกิน 300 บาท

ทั้งนี้ ควรขอความร่วมมือจากการเคหะแห่งชาติ ในการชะลอการโอนกรรมสิทธิ์ออกไปก่อนจนกว่าภาครัฐจะมีมติอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนการโอนอาคารชุดของการเคหะแห่งชาติ เดิมค่าธรรมเนียมเช่า 10,000-15,000 บาท ที่ประชุมเห็นควรปรับลดเหลือไม่เกิน 5,000 บาท ต่อการเปลี่ยนสิทธิ์การเช่า. -สำนักข่าวไทย

ราคาประเมินค่าโอนสิทธิ์บ้านเอื้ออาทรเท่าไหร่?

ค่าโอนสิทธิ์รวมทั้งหมด 15,257.19 บาท จาก ราคาประเมินที่ 390,000  บาท


 1. เก็บค่าส่วนกลาง 33 ตรม. 250 บ.และ 24 ตรม 192 บ.
 2. ค่าธรรมเนียมการโอนโฉนดห้องชุด 2%ประมาณ 7800 บ
 3. ค่าจดจำนองกับธนาคาร 1% ประมาณ 3900 บ.
 4. ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา ครั้งละ 33 ตรม. 1,000, 24 ตรม. 700
  (เป็นครั้งเพราะว่าหากนัดจำนองแล้วผิดนัดจะต้องเสีย**ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาใหม่)
 5. ค่ากองทุนนิติ สามเดือนของค่าส่วนกลางที่ประเมินไว้ 3x250 เท่ากับ 750 ถ้าห้อง 24ตรม ก็ 3x192 เท่ากับ 576
 6. ค่าส่วนกลางล่วงหน้าอีกสามเดือน 3x 250 เท่ากับ 750
 7. ค่าประกันอัคคีภัย 33 ตรม.1.057.19 บาทและ 24 ตรม. 678.38

กคช.บี้ลูกค้าบ้านเอื้อเร่งโอน เร่งโอนบ้านเอื้ออาทรทั่วประเทศ

การเคหะฯจี้ลูกบ้านเอื้ออาทรหมื่นหน่วย  เร่งโอน-ติดต่อสินเชื่อแบงก์หลังครบ 5 ปี  ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2556 พบติดต่อกลับแค่ 30%   ยอมรับ 70% มีปัญหาขาดสภาพคล่องค่าใช้จ่ายไม่พร้อม –ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างผิดไปจากเดิมต้องนับหนึ่งทำสัญญากู้ใหม่ –ติดต่อลูกค้าไม่ได้
นางพรรณสุภา    ยุทธภัณฑ์บริภาร    รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ(กคช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนกรรมสิทธิ์ลูกบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทรครบ 5 ปี นับจากจองและอยู่อาศัยโดยการเคหะฯเป็นผู้ค้ำประกันในฐานะเจ้าของอาคาร อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการเคหะฯได้แจ้งให้รับทราบ และให้เดินทางมาโอนกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 1 หมื่นหน่วยตั้งแต่ปลายปี 2555 ที่ผ่านมา  ล่าสุดมีลูกค้าที่ติดต่อโอนเพียง 30%เท่านั้น ทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่สามารถโอนได้ทั้งหมด

  
ได้ให้เวลาลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2556 เท่านั้นแต่ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้า เมื่อครบกำหนดระยะเวลา จากนั้นเดือนเมษายน 2556 จะพิจารณาว่าธนาคารที่ร่วมโครงการจะปล่อยกู้ให้กับลูกบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทรโดยใช้แคมเปญอะไรบ้างที่จูงใจการโอน อาทิ ดอกเบี้ยต่ำๆฯลฯ"

สำหรับสาเหตุที่ทำให้การโอนกรรมสิทธิ์ของลูกบ้านที่อยู่มาครบ 5 ปีไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้นมีสาเหตุหลัก 3 ประการคือ
1. ภาวะค่าใช้จ่ายในการโอนของลูกค้าที่ไม่พร้อม
2. ในรายที่ต้องกู้เพิ่มเนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่ม ต้องทำเรื่องกู้ใหม่ซึ่งทางธนาคารก็ต้องพิจารณาใหม่ ทำให้ลูกค้าสะดุด และ
3. ลูกค้าของการเคหะฯที่เป็นเจ้าของอาคาร ทั้งแนวราบ และอาคารชุด การเคหะฯไม่สามารถติดต่อลูกค้าไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ และไม่มีการติดต่อประสานงานใดๆ กลับมา ทางออกต้องรณรงค์เรื่องการติดต่อเผยแพร่ในลูกค้าให้มากขึ้น

ส่วนการขายยกล็อตโครงการบ้านเอื้ออาทรขณะนี้ ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม เนื่องจากขายให้หน่วยงานราชการ ซึ่งจะต้องพิจารณาขออนุมัติงบประมาณมาซื้อ ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณา ล่าสุดที่ได้มีการเจรจาเพื่อขายให้กับตำรวจก็ติดเรื่องของการเสนองบประมาณ จึงต้องรอไปก่อน อย่างไรก็ดี ก็ยังมีการเจรจากันอยู่ตลอดเวลา หากลูกค้าสรุปได้เรื่องงบประมาณก็จะดำเนินการต่อทันที
นอกจากนี้ในส่วนของการขายโครงการอาคารสูงจังหวัดสมุทรปราการให้กับทางหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดขณะนี้ต้องชะลอการเจรจาไว้ก่อน เนื่องจากมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ต้องรอผลของการเลือกตั้งออกมาก่อนแล้วจึงจะมีการเจรจาการขายอาคารต่อไป อย่างไรก็ดีคาดว่าภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้จะสามารถรู้ผลของการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วจะทำการเจรจาอีกครั้ง  ส่วนการขายที่ดินเปล่า ของการเคหะแห่งชาติ ในแปลงเล็กๆ  ก็มีลูกค้าให้ความสนใจเข้ามาเจรจาขอซื้ออยู่อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันปัญหาและอุปสรรคการขายโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ  ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีปัญหาเพราะโครงการใน กทม. ขายหมดแล้ว  จะมีปัญหาในย่านปริมณฑลบ้างเล็กน้อย  แต่การเคหะฯก็ปรับแผนมาเป็นการให้เช่าแทน
 จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2,831

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

รับทำสไลด์ประกอบเพลง 500 บาท ราคาถูกมากๆ

 รับทำภาพสไลด์ภาพประกอบเสียงเพลง
 สำหรับงานต่างๆ รับงานด่วนได้ครับ 
 ราคาเพียง 500 บาท ถุกที่ซู๊ดแล้วคร้าบ!!!  


โทร. 086-9099742 (เต้ย)


 วิธีทำงาน 
1. ให้ท่านทำการส่งภาพถ่ายที่ท่านได้คัดเลือกไว้ ถ้าจะให้ดีควรจะเป็นภาพ 4:3 ภาพแนวนอน เหมือนรูปถ่ายขนาด 4x6 หรือภาพดิจิตอลแนวนอนทั่วๆไปได้ครับ ขนาดไม่เกิน 5 ล้าน พิกเซล 
(ให้ทำการ Zip ไฟล์มาด้วยก็จะดีมากครับ)
2. เรียงลำดับภาพก่อนหลัง โดยการตั้งชื่อที่ภาพไล่เรียงตั้งแต่ภาพแรกไปภาพสุดท้าย เช่น 01,02,03,04,05,06,07,08,09....... ตั้งชื่อเรียงต่อๆกันไปตามนี้ อย่าเกิน 40 ภาพครับเพราะจะดูไม่ทัน
3. หาเพลง หรือจะให้เราหาก็ได้ แต่ถ้ามีให้ก็จะทำให้งานทำได้เร็วยิ้งขึ้น
4. ข้อความที่จะแสดงบนภาพสไลด์ หรือข้อความที่จะแสดงระหว่างภาพสไลด์ ให้เขียนระบุชื่อภาพนั้น และช่วงภาพนั้นด้วย เช่น อยากให้มีข้อความ "คิดถึงนะ" อยู่ก่อนรูป ที่ 02,08,25 เป็นต้น  หรือ ถ้าอยากให้มีข้อความบนภาพเช่น "เพื่อนไม่เคยทิ้งกัน" ให้คำนี้อยู่บนภาพที่  10,28 เ็ป็นต้น
* ให้ระบุแนบไฟล์ หรือพิมพ์ลงไปในกล่องข้อความส่งเมล์ได้เลย


 รอรับงานที่ได้สั่งทำ 
หลังจากเราได้ข้อมูลทั้งหมดครบแล้ว นำมาจัดทำตามกระบวนการจนเสร็จสิ้น แล้วนำส่งให้ตรวจผ่านทาง เว็บไซต์ ที่เราจะระบุลิ้งค์สำหรับดูภาพสไลด์ที่เราจัดทำให้ท่านตรวจสอบก่อน ซึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ 3 ครั้ง (แก้ได้ 3 ครั้ง ไม่รวมครั้งแรกที่ทำครับ) หากเกินขอครั้งละ 100 นะครับส่วนมากไม่มีใครเกินครับ
ไม่ต้องเป็นห่วง

 การตรวจสอบงาน 
ท่านจะต้องตรวจสอบงานผ่านทาง ลิ้งค์ 4Shared.com หรือ Dailymotion หรือลิ้งค์อื่นๆที่สามารถอัพโหลดภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้ท่านตรวจทานความถูกต้องได้ เมื่อตรวจเสร็จเราจะทำการลบลิ้งค์ไฟล์งานนั้นออกทันที

500 บาทเท่านั้น!! ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแว้วๆๆ   การส่งมอบงานมีอยู่ 2 ทาง 
1. เราจะทำการอัพโหลดไฟล์งานขึ้นบน Mediafire.com,4shared.com หรืออาจจะเป็นลิ้งค์โหลดที่สะดวก ซึ่ง เราจะกำหนดลิ้งค์ให้แล้วส่งผ่านทางอีเมล์แล้วให้ท่านทำการดาวโหลด ไฟล์งานนั้นลงบนเครื่องคอมของท่านเอง

2. เราจะแปลงไฟล์ใส่ CD หรือ DVD นำส่งท่านผ่านไปรษณีย์หลังจากท่านตรวจสอบงาน และต้องโอนเงินจำนวนทั้งหมดแล้วเท่านั้น(เพิ่มอีก 100 นะครับ)โทรสอบถามรายละเอียดได้ตลอดเวลาครับ ไม่จำเป็นว่าโทรมาแล้วเราจะต้องทำกับเราครับ
ท่านลองคุยกับเราแล้วเปรียบเทียบหลายๆ ที่ครับว่าที่ใหนท่านทำแล้วคุ้มค่า แล้วมีความสุข
กับงานที่ท่านได้รับ อย่างนี้ถึงจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเราเช่นกันครับ

ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่เราได้ให้โอกาสเรา
***ขออภัยลูกค้าทุกท่านเราไม่มีหน้าร้านนะครับ ทำงานผ่านเน็ตครับ

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

ความเดือดร้อน ชุมชน เอื้ออาทร กับค่าส่วนกลางแพงเว่อ (ใครได้ ใครเสีย) มีแต่ลูกบ้านที่เสียอย่างเดียว!!!

โวย ! รอบ 2เอื้ออาทร เอื้อใคร !

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา การเคหะสมุทรปราการจัดประชุมโดยนำตัวแทนแต่ละตึกในโครงการบ้านเอื้ออาทรประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเอื้ออาทรโดยนิติบุคคลอาคารชุด ท่ามกลางเสียงอื้ออึ้งข้อสงสัยจากชาวบ้าน

เมื่อการเคหะแห่งชาติ นำโครงการบ้านเอื้ออาทรในจังหวัดสมุทรปราการทยอยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเก็บ “ค่าบริหารจัดการ” ห้องชุด 250 บาท /ห้อง/เดือนเดิมภาคประชาชนโดยสหกรณ์บริการจัดการ เก็บค่าขยะ20-25 บาท/เดือนจ่ายค่าน้ำเสียค่าบริการ กคช.(การเคหะแห่งชาติ) เดือนละ 25 บาท รวมประมาณเดือนละ 50 บาท ตอนนี้เป็น 250 บาท แถมค่าขยะต้องจ่ายเหมือนเดิมออกบิลเงินสดให้ ถ้าจ่ายช้า “เจอดอกเบี้ย”

ห้องชุดเอื้ออาทร มีขนาด33 ตารางเมตร มี 80-90 อาคารๆละ45 ห้อง  รวม 3,800 ห้อง 3800 x 250 = 950,000บาท/เดือน บางโครงการเริ่มที่ 300 บาท/ห้อง/เดือน เหมาะสมหรือไม่ แล้วใคร...ได้ประโยชน์ แม้การจดทะเบียนอาคารชุดเป็นเพียงบางส่วน และอยู่อาศัยยังเต็มอาคาร แต่ภาวะเศรษฐกิจแพงทั้งแผ่นดินและการแทรกแซงพลังงานโดยการขูดรีดราคาพลังงานประชาชนทำกำไรให้กลุ่มทุนนอมินี่นักการเมืองถือหุ้นส่งผลกระทบให้ค่าครองชีพดีดตัวไม่พอยาไส้ แม้มีนโยบายประชานิยมแต่เป็นการสร้างหนี้มากขึ้นโดยขาดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจความต้องการมาก่อนความจำเป็นคือปัจจัยองค์ประกอบ 250ก็เงินคนจนมันกระทบเดือดร้อน จึงต้องโวย!

ฝากนิติบุคคลพิจารณาสงเคราะห์คนจนลดค่าบริหารจัดการลง หรือ แบ่งส่วนค่าบริหารจัดการมาดูแลห้องชุดเพื่อลดภาระผู้เช่าซื้อที่ต้องปรับเปลี่ยนวัสดุครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างที่เสื่อมสภาพก่อนเข้าอยู่หรือระหว่างอยู่อาศัยเป็นการแสดงความโปร่งใส รับผิดชอบในคุณภาพและมาตรฐานบ้านเอื้ออาทร

ประเด็นนี้ มีคำตอบผสมเสียงบ่นจากชุมชนคือ นิติบุคคลฯรับไม่ไหวค่าใช้จ่ายสูงและไม่มีกรอบเกณฑ์ช่วยเหลือ จึงรับผิดชอบพื้นที่ส่วนกลางความเสียหายภายในบ้านผู้ที่เช่า-ซื้อจ่ายเอง คำถามคือการเช่าซื้อไม่มีเงื่อนเวลารับประกันอุปกรณ์ใดๆใช่หรือไม่ถ้าเสียจ่ายเองหมดแล้วนิติบุคคลกับสหกรณ์บริการแตกต่างกันอย่างไรในมุมที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน นอกจากการบังคับใช้กฎหมายกับชาวบ้านและค่าบริหารจัดการที่แพงขึ้น !

กรณีสัตว์เลี้ยงชาวบ้านที่เข้าประชุมเล่าว่า สุนัข ถ้ากัดคนให้ไปตัดเขี้ยว ถอนฟัน ถ้าเห่าหอนให้เอาไปตัดลิ้น ! หากต่อไปจัดการไม่ได้จะทำที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงแล้วเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่วนค่าบริหารจัดการเก็บเหมือนเดิม

เสียงสะท้อนชาวบ้านยังบอกอีกว่าเป็นสหกรณ์บริการดีกว่า ! ไม่ต้องเสียเงินเยอะ มีปัญหาพูดคุยกันได้ ขอความร่วมมือดูแลกันเองในตึกในชุมชนได้ฝนตกน้ำไม่ท่วมมีการลอกท่อเสมอ ส่วนการลักขโมยของยังเหมือนเดิม และที่สำคัญไม่เสียความรู้สึกที่ต้องถูกทวงหนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ควรปรับปรุงเรื่องมารยาทด้วย ต้องมีจิตสำนึกให้บริการ ไม่ให้ชาวบ้านมีความรู้สึกเหมือนเสียค่าคุ้มครองโดยไม่ได้อะไรหรือรู้สึกว่าก่อตั้งเพื่อมาเอามากกว่ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

นิติบุคคลไม่ใช่เรื่องใหม่ หลายแห่งต่อสู้กันมายาวนาน ฟ้องร้องกันก็มาก บางแห่งโดนตัดน้ำ ตัดไฟ เพราะนิติบุคคลบังคับใช้ พรบ. อาคารชุด 2522 อย่างเดียว ซึ่งในทางกฎหมายนั้นทำได้ มีบางรายค้างจ่ายหลายเดือน สมควร แต่การบังคับใช้กฎหมายทุกเรื่องของนิติบุคคลก็ต้องระวังไม่ใช่ประกาศมาเพื่อบังคับใช้ต่างๆนาๆ แต่กรรมการนิติบุคคลทำเสียเอง ไม่ได้ เช่น ประกาศห้ามขายของ แต่กรรมการนิติบุคคลให้คนในครอบครัวทำ เป็นต้น

ชาวบ้านจึงต้องระวังการบังคับใช้กฎหมายของนิติบุคคลหลายเรื่อง เช่นเรื่องกรรมสิทธิ์ห้องชุด เรื่องทรัพย์ส่วนกลางบางเรื่องเป็นเจ้าของร่วมเสียค่าส่วนกลางแต่ใช้ไม่ได้ถ้าใช้อาจถูกฟ้องบุกรุก และถ้าไม่จ่ายค่าส่วนกลางจะถูกตัดน้ำ ถ้าต่อน้ำต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบรรจบมาตรวัดน้ำอีกงานแบบนี้นิติบุคคลจัดเต็ม !

และในฐานะที่ชาวบ้านเป็นคนหนึ่งในเจ้าของนิติบุคคล การแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลต้องช่วยกันศึกษา พรบ.การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 พรบ.นิติบุคคลอาคารชุด พ.ศ. 2522 จะได้เกิดการยอมรับ ได้ตัวแทนที่ดีขึ้นมาเพื่อดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง ตรงวัตถุประสงค์ให้ทำหน้าที่แทนเราได้ แต่ถ้าหากพบในภายหลังว่าโกงสามารถดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้  แต่ห้ามกล่าวอ้างเลื่อนลอยเพราะอาจถูกฟ้องกลับได้เช่น ทั้งนี้มีกรณีศึกษาเกี่ยวกับทุจริตอยู่มากเหมือนกัน ดังนั้น มันจะกลายเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างระแวงระวัง อีกฝ่ายจะเอา อีกฝ่ายคอยจับผิด ส่วนที่ยังไม่เป็นนิติบุคคลจึงควรคิดให้ดี และการเลือกคนเป็นผู้นำชุมชนหรือกรรมการสหกรณ์ก็ต้องเลือกให้ดี อย่าให้มีการแอบอ้างว่าจัดตั้งโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนเพราะส่วนใหญ่เนื้อในชาวบ้านยังไม่รู้เรื่องนิติบุคคล

         

 ดาวพระศุกร์ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=823746

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประกาศ หลายฉบับ เรื่องการจดจัดตั้งนิติบุคคลอาคารเอื้ออาทร บางใหญ่ซิตี้ และการชำระหนี้ต่าง ที่เราไม่อยากจะจ่าย.....

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ วันที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2556

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงาานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบีนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ทะเบียนที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556 โดยมีรายการดังนี้

1. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่2 
2. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา33 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซื่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจแระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
3. ที่ตังสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 150/44 อาคารเลขที่ 50 ชั้น 1 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ นายอนุชัย มณีไพโรจน์ 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
เรื่อง การจดทะเบียนนิตบุคคลอาคารชุด

ด้วย ผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดชื่อ บ้านเอื้ออาทรบางหญ่ 2 และผู้ซื้อห้องชุดรายแรก ชื่อนายบุญนาค ศรีภิรมย์รักษ์ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ของอาคารชุดชื่อ บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงจดทะเบียนนิติบุคคคลอาคารชุด ชื่อ "บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2" ทะเบียนเลขที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556 โดยให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามวรรคแรก 

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2556

ลงชื่อ นายอนุชัย มณีไพโรจน์ 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเคหะแห่งชาติ

National Housing Authority 
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-351-7777

คำสั่งการเคหะแห่งชาติ
ที่ จ. 271/2556

เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำเนินการแทนการเคหะแห่งชาติในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2

เพื่อให้การบริหารงาานของนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ในระยะแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2

การเคหะแห่งชาติโดย นายกฤษดา รักษากุล รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 จึงมีคำสังแต่งตั้งให้ บริษัท เคโฮม จำกัดผู้รับบริหารนิติบุคคลชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 เป็นผู้ดำเนินการแทนการเคหะแห่งชาติในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจบริหารงานและจัดการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ตามที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 และตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
2. มีอำนาจลงนามในหนังสือออกถึงบุคคลภายนอกในเรื่องปกติธุระที่เกียวกับการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 เป็นต้นไปกว่าจะมีการประชุมใหญ่ เจ้าของร่วมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 และแต่งตั้งผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ได้แล้ว

สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556
นายกฤษดา รักษากุล
รองผู้ว่าการ รักษาการแทน
ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติโดยให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมี อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมใหญ่ เจ้าของร่วมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบาใหญ่ 2

สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเคหะแห่งชาติ
National Housing Authority 
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-351-7777

คำสั่งการเคหะแห่งชาติ
ที่ จ. 270/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2

เพื่อให้การบริหารงานอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ดำเนินการไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นการเตรียมการในการจัดตั้งและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุดและข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย

1.นายธัญเขต ธัญญะประเสริฐศิริ เป็นประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองบริหารชุมชนนครหลวง 2
ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2

2.นายสุวรรชัย ศิวะตันสกุล เป็นกรรมการ
รองผู้อำนวยการกองบริหารชุชนนครหลวง 2
กองบริหารชุมชนนครหลวง 2 ฝ่ายบริหารงานชุชมชน 2

3.นางสาวปัญญารัตน์ การสมโชค เป็นกรรมการ
รองผู้อำนวยการกองพัฒนาชุมชน 2

4.นางสนันณัฏฐ สุชาพงศ์มณี เป็นกรรมการ
หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนนนทบุรี 2
กองบริหารชุมชนนครหลวง 2 ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2

5.นางสาวสรีนา อารอบี เป็นกรรมการ และเลขานุการ
พนักงานจัดการทรัพย์สิน 3-6 ระดับ 4 สำนักงานเคหะชุมชนนนทบุรี 2
กองบริหารชุมชนนครหลวง 2 ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------แต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2

เรื่อง การชำระค่าใช้จ่ายร่วม

ตามที่โครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (บางใหญ่ซิตี้) ได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2556 ชื่อนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 นั้น

สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 ขอแจ้งให้ผู้ซื้อที่โอนกรรมสิทธิ์แล้วและยังมิได้โอนกรรมสิทธิ์ และผู้ซื้อที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติชำระเงินค่าใช้จ่ายร่วมตั้งแต่ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2556 ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2 อาคาร 50 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (เริ่มชำระในเดือน สิงหาคม 2556)

กรณี ผู้ใดไม่ชำระเงินค่าใช้จ่ายร่วมหรือเงินอื่นใดให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดตามกำหนดข้อบังคับหรือตามระเบียบจะต้องชำระเงินเพิ่มให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินที่ค้างชำระโดยไม่คิดทบต้นและในกรณีที่ค้างชำระตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ค้างชำระจนกว่าจะได้ชำระเงินที่ค้างเสร็จสิ้น

จึงประกาศมาให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที  29 กรกฏาคม พ.ศ. 2556
นายธัญเขต ธัญญะปรเสริฐศิริ
ประธารกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ 2
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศ
เรื่อง ลดค่าปรับกรณีหนี้ค้างชำระค่าเช่า-เช่าซื้อ
ในโครงการเคหะชุมชน และโครงการบ้านเอื้ออาทร (เช่าซื้อกับ กคช.)

เนื่องด้วยการเคหะแห่งชาติ สถาปนาครบรอบ 40 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน และลดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้าการเคหะแห่งชาติที่มีหนี้ค้างชำระ ค่าเช่า/ค่าะธรรมเนียมได้สิทธิ์เช่า/ ค่าเช่าซื้อ ได้มีโอกาสชำระหนี้ค้างชำระ

การเคหะแห่งชาติ จึงมีมาตรการให้ส่วนลดค่าปรับให้แก่ลูกค้าในโครงการเคหะชุมชนและโครงการบ้านเอื้ออาทร (เช่าซื้อกับ กคช.) ตั้งแต่เดือน สิงหาคม - กันยายน 2556 ดังนี้

1. ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ภายในเดือน สิงหาคม 2556 ลดค่าปรับ 90%
2. ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ภายในเดือน กันยายน 2556 ลดค่าปรับ 80%

ทั้งนี้ มาตรการลดค่าปรับดังกล่าวข้งต้นมิให้ใช้กับลูกค้าเช่าเหมาอาคาร/โครงการ จัดประโยชน์ทุกประเภท

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม  2556

นางอำภา รุ่งปิติ
รองผู้ว่าการ รักษาการแทน
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ใครอยู่บ้านเอื้อครบ 5 (ห้า) ปีแล้วให้ เตรียมยื่นเอกสารโอนบ้านซะนะ


เอกสารประกอบการยื่นคำร้อขอรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

 1. สัญญาจะซื้อจะขาย (สีฟ้า) (ต้นฉบับ และคู่ฉบับ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 4 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิทสาหกิจ ของตนเองและคู่สมรส และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 4 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนย้าน ของตนเอง และคู่สมรส และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 4 ชุด (ทุกหน้าจนถึงหน้าว่างอีก 1 หน้า)
 4. สำเนาทะเบียนสมรถ/ทะเบียนหย่า/ใบมรณะบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 4 ชุด
 5. หนังสือยินยมอคู่สมรส/หนังสือรับรองสถานภาพ จำนวน 4 ชุด (ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ืที่ สช.นนทบุรี 2 )
 6. สำเนาเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 4 ชุด
 7. คำร้องขอโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด (ที่แนบ)
 8. สำเนาทะเบียนบ้านห้องชุด/บ้านที่ซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 4 ชุด (ทุกหน้าจนถึงหน้าว่างอีก 1 หน้า)
 9. สำเนาบันทึกต่อท้ายสัญญาฯ กรณ๊เปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ (ถ้ามี) (ต้นฉบับ และสำเนา) 4 ชุด
 10. สำเนาสัญญากู้เงินธนาคารออมสิน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 4 ชุด
 11. สำเนาใบเสร็จชำระเงินธนาคารงวดปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 4 ชุด
 12. สำเนาใบเสร็จชำระเงินรับมองอาคาร 1,550.00 บาท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 4 ชุด
 13. สำเนาใบเสร็จชำระเงินสดครบ กรณีซื้อเงินสด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 4 ชุด


ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ที่ต้องนำมาในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2556

ค่าใช้จ่ายเจ้าของร่วม กำหนดเก็บล่วงหน้า 3 เดือน
ขนาด 33 ตร.ม. 250.- บาท/ห้อง/เดือน เป็นเงิน 750.- บาท

เงินกองทุน กำหนด 3 เท่าของค่าใช้จ่ายรวม (ชำระครั้งเดียว)
ขนาด 33 ตร.ม. เป็นเงิน 750.- บาท
ค่าประกันอัคคีภัยปี เป็นเงิน 280.- บาท

รวมเงินที่ต้องชำระในวันยื่นคำร้องขอโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด เป็นเงิน 1.780.- บาท
หมายเหตุ.- กรณีสมรสไม่จดทะเบียนและแยกกันอยู่ หากมีบุตรให้แจ้งความแยกกันอยู่มาด้วยที่ สภอ.บางใหญ่


วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โต้งแนะการเคหะฯ ผุดบ้านเอื้อปลดหนี้


*ข่าวเก่า**นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. โดยเสนอให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เร่งรัดพัฒนาโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการใหม่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเร่งทำตลาดขายบ้านเอื้ออาทรที่เหลืออยู่ เพื่อให้กคช.มีรายได้จากธุรกิจหลักและลดภาระเงินต้นและดอกเบี้ยที่มีอยู่

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ระบุว่ากคช.มีรายได้หลักจากโครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่ง กคช.สร้างบ้านเอื้ออาทร2.81 แสนหน่วย และได้ทำสัญญาซื้อขายไปแล้ว 2.44 แสนหน่วย หรือ82.72% ของโครงการ คงเหลือบ้านเอื้ออาทรที่ยังไม่ได้ทำสัญญาอีก 3.73 หมื่นหน่วยทำให้ กคช.มีความเสี่ยงที่อาจมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจำและดอกเบี้ยในอนาคต

ด้านนายภักดีหาญส์ หิมะทองคำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้ กคช.กู้เงินประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน1.74 หมื่นล้านบาทประกอบด้วย เงินกู้เพื่อการลงทุน1,700 ล้านบาทและเงินกู้เพื่อชำระหนี้เดิม1.57 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2556

แหล่งข่าวจาก กคช. เปิดเผยว่ากคช.อยู่ระหว่างเสนอแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ระหว่างปี 2556-2558 ซึ่งส่วนหนึ่งจะนำเอาที่ดินบ้านเอื้ออาทรที่เคยชะลอโครงการไว้มาดำเนินการต่อรวมทั้งสิ้น 89 โครงการจำนวน 5 หมื่นหน่วยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 4.3 หมื่นล้านบาทประกอบด้วย4 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน รองรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 5 หมื่นบาท41 โครงการ จำนวน 4.3 หมื่นหน่วยวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เร่งหามือระเบิดซุกรถ หมู่บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง

***ข่าวเก่า****19 มี.ค 2013 เวลา 07:50 AM

เช้านี้ที่หมอชิต - กรณีที่มีคนไปซุกระเบิดใต้ท้องรถกระบะกลางหมู่บ้านเอื้ออาทรย่านลาดกระบัง ที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณลาดจอดรถอาคาร 19 พบรถกระบะ โตโยต้า ไฮลัก สปอร์ตไรเดอร์ สีแดงเลือดหมู หมายเลขทะเบียน กธ 744 ลพบุรี สภาพถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายทั้งคัน ภายในรถได้รับความเสียหายอย่างหนักกระบะหลังพบสลักนิรภัยระเบิด ส่วนกระเดื่องยังค้นหาไม่พบ ใกล้เคียงพบร่างนายวันชัย นุ่มดี อายุ 32 ปี ถูกแรงระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัส นิ้วชี้ข้างขวาขาด หน้าอกและช่องท้องด้านขวามีแผลฉกรรจ์ เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารันต์ 9 แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบถาม น.ส.รัฐพร ให้การว่า พักอยู่ที่แฟลตตึก 19 ก่อนเกิดเหตุในช่วงเช้าเวลาประมาณ 07.00 น. ตนพร้อมผู้ตายได้ลงมาที่บริเวณลานจอดรถ เพื่อที่จะขับรถออกไปทำงานในช่วงเช้า พอมาที่รถกระบะคันดังกล่าว ก็พบเห็นถุงพลาสติก ภายในมีวัตถุบางอย่างใส่อยู่ วางอยู่ใต้ล้อหลังด้านขวาของรถ จึงทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จึงเรียกให้ผู้ตายมาดู เมื่อผู้ตายมาถึงก็ได้หยิบถุงดังกล่าวออกจากล้อรถ จากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีก็เกิดเสียงระเบิดตูมดังสนั่น และก็พบเห็นร่างผู้ตายนอนจมกองเลือดได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

น.ส.รัฐพร กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้คบหากับผู้ตายได้ประมาณ 3 เดือน โดยก่อนหน้านั้นต่างคนก็ต่างมีแฟนอยู่ แต่ได้เลิกรากันไปหมดแล้ว โดยตนพักอยู่ที่อาคาร 19 ส่วนผู้ตายพักอยู่ที่อาคาร 6 จากนั้นพอคบหากันได้สักระยะผู้ตายก็ย้ายมาอยู่ห้องเดียวกับตน ระหว่างที่คบกับผู้ตายอยู่นั้น แฟนเก่าของผู้ตายก็ได้เคยส่งเอสเอ็มเอสมาข่มขู่ว่า หากไม่เลิกกับผู้ตายให้ระวังตัวไว้ให้ดี ตนกับผู้ตายก็พยายามระวังตัวมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา ผู้ตายถูกทำร้ายร่างกาย โดยระหว่างขับรถจยย.ไปทำงาน มีกลุ่มชายฉกรรจ์ขับรถยนต์วีออส สีดำ และได้ลงมารุมทำร้ายร่างกายผู้ตาย ซึ่งได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.จรเข้น้อยแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ อีกทั้งนอกจากนี้ยังเคยมีปัญหาเรื่องที่จอดรถกับบุคคลที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันอีกด้วย

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โละบ้านเอื้อ1.6หมื่นหน่วยราคาเริ่ม 3.9 แสนบ.


*****ข่าวเก่า 20 เมษายน 2555 เวลา 21:41 น*****
การเคหะแห่งชาติจัดมหกรรมขายบ้านครั้งใหญ่  รวม 16,577 หน่วย เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และคนรุ่นใหม่ โดยมีราคาเบื้องต้น 390,000 บาท
นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่าจะจัดงาน "คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะฯ" ภายใต้แนวคิด "We are NHA Family เพราะเรา คือครอบครัวเดียวกัน" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง  รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มสร้างฐานะ  ในลักษณะอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพร้อมที่ดิน จำนวน 86 โครงการ รวม 16,577 หน่วย


]
Clip VDO 
สำหรับโครงการที่คาดว่าจะได้รับความสนใจสูง เป็นโครงการอาคารชุดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า, มีนบุรี, ลาดกระบัง, คู้บอน, บางขุนเทียน 1-3, วัดกู้ 2, บางบัวทอง 2, ตลาดไท, เป็นต้น และโครงการบ้านพร้อมที่ดินย่านรังสิต ได้แก่ รังสิต คลอง 9, รังสิต คลอง 10/1 และรังสิต คลอง 10/3

ทั้งนี้ประชาชนผู้ที่สนใจ เพียงวางเงินจองทำสัญญา 3,000 บาท โดยบ้านราคาเริ่มต้น 390,000 บาท และผ่อนชำระกับสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และศูนย์ขายทั่วประเทศ

การเคหะฯจัดงาน "มหกรรมขายที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ" 31 มี.ค.นี้ (ข่าวเก่า)


(*****ข่าวเก่า -updated: 25 มี.ค. 2556 เวลา 14:10:59 น.******)
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

การเคหะแห่งชาติ จัดงานมหกรรมขายที่อยู่อาศัยครั้งยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบการก่อตั้ง “40 ปี การเคหะแห่งชาติ คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะฯ” เตรียมบ้านทำเลดีทั้งในกรุงเทพฯปริมณฑล และภูมิภาค รวม 19,542 หน่วย ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางและกลุ่มคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานเคหะชุมชนและสถานที่ตั้งโครงการทั่วประเทศ ศูนย์ขายปริมณฑล และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า มหกรรมขายที่อยู่อาศัย “40 ปี การเคหะแห่งชาติ คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะฯ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2556 เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มสร้างฐานะ สร้างครอบครัว ซึ่งจะเปิดให้จองทำสัญญาโครงการบ้านเอื้ออาทรในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค ในลักษณะอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพร้อมที่ดินในราคาเริ่มต้น 390,000 บาท จำนวน 92 โครงการ รวม 17,652 หน่วย และโครงการเคหะชุมชน จำนวน 1,890 หน่วย สำหรับโครงการที่คาดว่าจะได้รับความสนใจสูง ยังคงเป็นอาคารชุดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ โครงการบ้านเอื้ออาทรสายไหม, นนทบุรี (วัดกู้ 2), ปทุมธานี (เสมาฟ้าคราม) เป็นต้น ในส่วนภูมิภาค อาทิ โครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา (หนองจะบก) เฟส 2,   ภูเก็ต (ถลาง) เฟส 1 เป็นต้น และโครงการบ้านพร้อมที่ดิน อาทิ โครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (วัดรังสีสุทธาวาส), ระยอง (วังหว้า) เฟส 1 และ 2 และเชียงใหม่ (สันป่าตอง) เป็นต้น

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจโครงการบ้านเอื้ออาทร เพียงวางเงินจองทำสัญญา 3,000 บาท พร้อมรับของสมนาคุณ และผ่อนชำระกับสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เสนอโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ปีที่ 1-2 = 4.00% ต่อปี ปีที่ 3 ตลอดอายุสัญญา = MRR-0.50% ต่อปี ฟรี! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 สำหรับลูกค้าที่ยื่นจองซื้อบ้านและมีรายได้สุทธิไม่เกิน 15,000 บาท ต่อเดือน รายได้รวม (Gross) ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยของ “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2556” ได้ โดยปีที่ 1 = 3.50% ต่อปี ปีที่ 2 = 4.50% ต่อปี ปีที่ 3 ตลอดอายุสัญญา = MRR-0.75% ต่อปี ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 (ปัจจุบัน MRR ธอส. เท่ากับ 7.125% ต่อปี)
ส่วนธนาคารออมสิน เสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่ยื่นความจำนงขอใช้บริการระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2556 และจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปี โดยปีที่ 1-3 = 4.00% ต่อปี หลังจากนั้น MLR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา กรณีไถ่ถอนก่อนครบกำหนด 4 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของวงเงินกู้ ยกเว้นการเคหะแห่งชาติรับซื้อคืน

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะตามประกาศของธนาคาร 3 แบบ ได้แก่ แบบแรก อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปี โดย  ปีแรก = 1.25% ปีที่ 2 = MLR-2.00% หลังจากนั้น MLR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาแบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปี โดยปีที่ 1-3 = 4.50% ต่อปี หลังจากนั้น MLR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา และแบบสุดท้าย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปี
(กรณีทำประกันชีวิต เพื่อประกันสินเชื่อ) ปีที่ 1-3 = 4.25% ต่อปี หลังจากนั้น MLR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (MLR = 7.00% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555) สำหรับเงื่อนไขการจองโครงการเคหะชุมชน จะเป็นไปตามที่แต่ละโครงการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเคหะชุมชน ในพื้นที่ที่ดูแล

คุณสมบัติผู้จองโครงการบ้านเอื้ออาทร ต้องมีสัญชาติไทย รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท พร้อมนำหลักฐานประกอบการจอง ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และหนังสือรับรองรายได้ ผู้สนใจสามารถจองที่อยู่อาศัยได้ที่ สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ, ศูนย์ขายนครปฐม (ศาลายา 3), ศูนย์ขายนครปฐม (วัดไร่ขิง), ศูนย์ขายบางบัวทอง 2, ศูนย์ขายปทุมธานี (แยกปทุมวิไล), ศูนย์ขายสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 2), ศูนย์ขายขจรวิทย์ (บางปู), ศูนย์ขายสุขสวัสดิ์ (หมอบาง) เปิดจองตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. สำหรับสำนักงานเคหะชุมชนและสถานที่ตั้งโครงการทุกแห่งทั่วประเทศ เปิดจองตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ห้างอิมพีเรียลสำโรง สมุทรปราการ (เฉพาะวันที่ 22-26 มีนาคม 2556) ห้างบิ๊กซี นครปฐม, ห้างบิ๊กซี อ้อมใหญ่ สมุทรสาคร, และห้างโลตัส รังสิต ปทุมธานี เปิดจองตั้งแต่เวลา 10.00- 20.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. หรือ http://www.nha.co.th/ตัวแทนชาวบ้านเอื้ออาทร บุกสภาร้องนายกฯ ช่วยลดหย่อนค่าโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด


*****ข่าวเก่า- หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 26 เมษายน 2554 15:08:24 น.*****


ที่รัฐสภา คณะกรรมการสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์ จำกัด อ.เมือง จ.นนทบุรี ตัวแทนชาวบ้านผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทร 4 โครงการ ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์ บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศน์ (ท่าอิฐ) บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 และบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือลดหย่อนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าว


ทั้งนี้ ในการโอนกรรมสิทธิ์ กรมที่ดินซึ่งเป็นผู้กำหนดภาษีการโอน กำหนดค่าใช้จ่ายไว้สูงมาก ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการโอนร้อยละ 2 ประมาณ 7,950 บาท ค่าธรรมเนียมจดจำนองร้อยละ 1 ประมาณ 3,870 บาท ค่าบริการธนาคารออมสิน 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,820 บาท ซึ่งจะต้องมีการโอนภายในเดือน พ.ค.54 แต่ค่าโอนดังกล่าวกำหนดไว้สูงมาก ทำให้ชาวบ้านผู้อาศัย ที่ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ไม่สามารถหาเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระค่าโอนกรรมสิทธิ์ได้ ประกอบกับที่ผ่านมาการโอนกรรมสิทธิ์โครงการบ้านเอื้ออาทรอื่นๆ ก่อนหน้านี้ ได้รับการลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ประมาณ 1,150 บาท ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี จึงขอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาลดค่าโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดนี้ด้วย

เพื่อไทย(พท.)เตรียมขอรัฐลดหย่อนค่าโอนบ้านเอื้ออาทรนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย แถลงข่าวผลการประชุมเรื่องบ้านเอื้ออาทร ในการแก้ไขปัญหาค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 500,000 บาท ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร เกิดความเดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่าย ประมาณ 15,000 บาท

โดยที่ประชุมเห็นว่า จะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิกับประชาชน ในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งในที่ประชุมสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาจำนองของธนาคาร จากเดิมประมาณ 1,000 บาท เหลือไม่เกิน 300 บาท ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมจะขอความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ ในการชะลอการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด จนกว่าภาครัฐจะมีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใด

ธอส.ไฟเขียวดอกเบี้ย0%บ้านเอื้อฯ ระบุลูกค้าโอนกับแบงก์รับสิทธิ์ทันที


การเคหะฯเผย 2 สถาบันการเงินตอบรับกู้เพิ่มค่าธรรมเนียมการโอนบ้านเอื้ออาทรตามอัตราจริง ส่วนการปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย0% ระยะเวลา 3 ปี มีมติอนุมัติแล้ว ระบุลูกค้าบ้านหลังแรก-ที่เช่าซื้อครบ 5 ปี 33000 ราย และโอนกรรมสิทธิ์กับธนาคาร ได้รับสิทธิ์ทันที  แย้มรอเอกสารสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร คาดไม่เกินสิงหาคม 2555 นี้ พร้อมเตรียมแผนการตลาดเสริมแคมเปญ ในกทม.-ปริมณฑล

นายชวนินทร์ พรหมรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย  การเคหะแห่งชาติ(กคช.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้ทำการเจรจากับสถาบันการเงินเรื่องค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านเอื้ออาทร กับ 2 สถาบันการเงิน คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)และธนาคารออมสิน ปรากฎว่าเรื่องดังกล่าวขณะนี้ได้รับการตอบรับจากสถาบันการเงินทั้ง 2 แห่งแล้ว โดยธนาคารออมสินให้กู้เพิ่มสำหรับค่าธรรมเนียมการโอนตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000บาท ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้กู้ตามอัตราจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องค่าธรรมเนียมการโอน โดยเงินที่กู้ดังกล่าวจะผ่อนชำระกับธนาคารเช่นเดิม

ส่วนความคืบหน้าการเจรจากับธอส.เรื่องการปล่อยสินเชื่อบ้านในอัตราดอกเบี้ย 0 % ในระยะเวลา 3ปีแรก ให้กับผู้ซื้อบ้านหลังแรกของลูกค้าที่ซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรนั้น ปรากฏว่าล่าสุดจากธอส. ได้ทำการอนุมัติอัตราดอกเบี้ย 0%ให้กับลูกค้าโครงการบ้านเอื้ออาทรแล้ว

สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ ครบ 5 ปี ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 33,000 ราย และดำเนินการเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะได้รับสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวทันทีในขณะเดียวกันสำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรใหม่ที่เป็นบ้านหลังแรก ก็จะได้รับสิทธิ์ ดังกล่าวเช่นกัน โดยขณะนี้รอให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกเอกสารมาเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง คาดว่า ไม่น่าจะเกินกลางเดือนสิงหาคม 2555 นี้ ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับลูกค้าที่ได้รับประโยชน์สูงสุดดังกล่าว

ทั้งนี้เมื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกเอกสารมาเรียบร้อยแล้ว ทางการเคหะแห่งชาติ ได้เตรียมแผนงานการตลาดและการขายไว้แล้วโดยจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการฉลองแคมเปญ 0%  และจัดงานขายเพื่อส่งท้ายปีงบประมาณ 2555 ซึ่งจะหมดในเดือนกันยายน ทั้งนี้ได้เตรียมการจัดงานไว้ที่กรุงเทพและสี่มุมเมือง อาทิ นนทบุรี , นครปฐม , ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งในส่วนกรุงเทพมหานครนั้น มีโครงการเหลือขายเพียง 151 ยูนิต ที่รอปรับปรุงและพร้อมนำออกขายทันที แต่มีลูกค้าจองไว้หมดแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

การเคหะฯ จัดประกวดออกแบบบ้านและ องค์ประกอบชุมชน ชิงเงินรางวัลกว่าสองแสนบาท

การเคหะแห่งชาติ มุ่งให้นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้แสดงผลงานและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการประกวด "การออกแบบบ้านและองค์ประกอบชุมชน” ภายใต้แนวคิดชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ชิงเงินรางวัลรวม 215,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 
นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติจัดการประกวด "การออกแบบบ้านและองค์ประกอบชุมชน” Housing Design for Alls โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนบทบาทในฐานะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมาตลอดกว่า 40 ปี ด้วยการเผยแพร่ประสบการณ์ความรู้ให้สาธารณชนและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบที่อยู่อาศัยได้ทราบถึงแนวคิด ข้อจำกัด ปัจจัยในการออกแบบที่อยู่อาศัยและชุมชนที่น่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานภายใต้ราคาที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขา ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ร่วมแสดงผลงานและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
 
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ออกแบบและวางผังโครงการภายใต้แนวคิด การออกแบบชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน

(Eco-village) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) ทั้งยังต้องมีองค์ประกอบชุมชนที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตรอบด้าน (All Quality of Life) ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริการชุมชน รวมถึงต้องอยู่สบายในทุกมิติและประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน (All Purpose) โดยกำหนดให้ออกแบบบนพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ขนาดแปลงที่ดิน 50 ตารางวา จำนวน 400 หน่วย ขนาดโครงการที่ออกแบบรวมทั้งหมด ไม่เกิน 100 ไร่ ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยไม่รวมค่าที่ดินและค่าพัฒนาโครงการประมาณ 1,000,000 บาท พร้อมทั้ง ให้ออกแบบรวมถึงองค์ประกอบชุมชนขั้นพื้นฐานภายในโครงการ ซึ่งจะพิจารณาด้านความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ ที่ได้รับ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีความเป็นไปได้ในการใช้ได้จริง โดยในส่วนนี้ผู้ออกแบบไม่ต้องทำการประมาณราคาค่าก่อสร้าง นอกจากนี้การออกแบบทั้งโครงการยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารและเทศบัญญัติ

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ปิดรับผลงานวันสุดท้าย 23 พฤษภาคม 2556 หลังจากนั้นจะประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 7 ผลงาน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 และ นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 กำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 สำหรับผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 15,000 บาท มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 215,000 บาท ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ทุกรูปแบบ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด เพื่อจะนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2351 6884 และ 0 2351 6225 หรือติดตามรายละเอียดโครงการพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน www.nha.co.th


ยอดจองบ้านเอื้ออาทรสิบวันทะลุเกินคาด
ยอดจองบ้านเอื้ออาทรสิบวันในงานมหกรรมมหกรรมขายที่อยู่อาศัย "40 ปี การเคหะแห่งชาติ คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะฯ” เกินเป้าที่ตั้งไว้ 4,112 หน่วย มูลค่ามากกว่า 1,640 ล้านบาท บ้านเอื้ออาทรตลาดไท (เทพกุญชร 34) เฟส 1 ครองแชมป์ยอดจองสูงสุด 591 หน่วย
นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการที่ การเคหะแห่งชาติจัดงานมหกรรมขายที่อยู่อาศัยครั้งยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบการก่อตั้ง "40 ปี การเคหะแห่งชาติ คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะฯ” ระหว่างวันที่ 22 – 31 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานเคหะชุมชนและสถานที่ตั้งโครงการทั่วประเทศ ศูนย์ขายปริมณฑล และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มสร้างฐานะ สร้างครอบครัวได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่สามารถรับภาระได้ ซึ่งเปิดให้จองพร้อมทำสัญญาโครงการบ้านเอื้ออาทร ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค ในลักษณะอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพร้อมที่ดิน ในราคาเริ่มต้น 390,000 บาท จำนวน 92 โครงการ รวม 17,652 หน่วย และโครงการเคหะชุมชน จำนวน 1,890 หน่วย ผลสรุปยอดจองบ้านเอื้ออาทรสิบวันสามารถทำยอดขายได้ 4,112 หน่วย คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,640 ล้านบาท จากที่ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ 4,000 หน่วย ซึ่งในงานนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินได้ให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ แก่ลูกค้าที่จองและทำสัญญาเฉพาะในงานนี้ด้วย


สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ได้รับความสนใจจองจากประชาชนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บ้านเอื้อ-อาทรตลาดไท (เทพกุญชร 34) เฟส 1 จำนวน 591 หน่วย บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (วัดรังสีสุทธาวาส) จำนวน 370 หน่วย บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) เฟส 2 จำนวน 323 หน่วย บ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา (หนองจะบก) เฟส 2 จำนวน 308 หน่วย และบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง เฟส 1) ส่วน 3 จำนวน 298 หน่วย

วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

กรณีศึกษาการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเอื้ออาทร


กรณีศึกษาการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเอื้ออาทรก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนครับว่า  ไม่ค่อยรู้เรื่องสัญญาการโอนบ้านที่ดิน หรือเรื่องอสังหาริมทรัพย์เลย แต่มีเหตุต้องมาเกี่ยวข้องก็เพราะกำลังจะต้องรับโอนบ้านเอื้ออาทรจากน้าสาวครับ ขออนุญาตท้าวความนิดนึงนะครับ

ก่อนหน้านี้น้าสาวได้มาจองคอนโดบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ไว้ (ห้องชุด 33 ตร.ม.) แต่อยู่ได้แค่ปีกว่าๆ  ก็ย้ายออกไปเพราะแต่งงาน ประกอบกับช่วงนั้นผมกำลังจะย้ายห้องเช่า น้าเลยให้ผมมาอยู่ต่อ โดยจ่ายค่าเช่าเท่าราคาผ่อนตามจริง  เหมือนมาผ่อนต่อน้านะครับ  ทีนี้ เมื่อต้นเดือน ม.ค.53 การเคหะได้ให้เจ้าของห้องไปทำสัญญารับโอนห้องจากการเคหะมาเป็นของตัวเอง ซึ่งน้าก็ดำเนินการเรียบร้อย และถามผมว่าสนใจจะรับโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นชื่อผมต่อมั้ย  ผมก็ตกลง เลยจะทำเรื่องโอนกัน ปัญหาก็อยู่ตรงนี้แหละครับ  น้าเองก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียด ผมเองยิ่งแล้วใหญ่  ไม่รู้อะไรเลยว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง เท่าที่ผมเข้าใจนะครับ
1. ผมไปรับโอนห้องมาจากน้า ซึ่งตอนนี้ห้องเป็นของ ธอส. ก็คือผมรับช่วงผ่อนต่อ ธอส. มาจากน้า ในอัตราเดิมตามที่การเคหะกำหนดสำหรับบ้านเอื้ออาทรใช่มั้ยครับ (30 ปี)

2. ราคาห้อง 390000 บาท ผ่อนมาแล้ว 5 ปีกว่า ล่าสุดเหลือเงินต้นต้องผ่อนต่อ 360000 บาท ซึ่งแปลว่า 5 ปีที่ผ่านมา หมดไปแค่ 3 หมื่น เท่ากับจ่ายดอกไปเยอะกว่าเงินต้นอีก ซึ่งผมลองคำนวณดูแล้ว ถ้าจ่ายตามอัตราการเคหะจริงๆ ครบ 30 ปีก็เกือบ 1ล้านบาท แพงมากครับ

3. ถ้าผมไม่อยากผ่อนในอัตรานี้ แต่ไปกู้เงินจากธนาคารอื่น พวกสินเชื่อเพื่อบ้าน มาจ่ายส่วนที่เหลือ 360000 แล้วผ่อนต่อเอง ซึ่งไม่แน่ใจว่าเรียกว่า refinance ได้รึเปล่า นั่นหมายความว่า ธนาคารที่ผมไปกู้เงินจะจ่ายค่าเงินต้นที่เหลือ 360000 บาท ซื้อบ้านมาจาก ธอส. ให้ผม แล้วให้ผมผ่อนจ่ายกับธนาคารต่อแทน ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ (ผมทำงานประจำ เงินเดือน 25000 ครับ)

4. ถ้าเป็นตามที่ผมเข้าใจ วันทำสัญญาโอน ผมสามารถทำการ refinance ได้พร้อมกันเลยมั้ยครับ หรือว่าต้องรับโอนกรรมสิทธิ์จากน้ามาก่อนขั้นแรก แล้วค่อยไปทำการ refinance กับธนาคารใหม่ภายหลัง

5. MLR-0.25 % คืออะไรครับ พอดีผมลองเข้าไปอ่านรายละเอียดสินเชื่อธนาคารสำหรับกู้มาซื้อบ้าน เห็นตารางการคิดดอกเบี้ยหลายแบบ แต่ค่านี้คืออะไรไม่รู้ เลยคิดไม่ถูก

หวังว่าคำถามของผมคงไม่งงเกินไปนะครับ ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปหาข้อมูลมาจากไหน แต่หลักๆคือไม่อยากผ่อนในอัตราเดิมที่ต้องจ่ายเกือบ 1 ล้าน เลยอยากกู้เงินธนาคารอื่นมาจ่าย 360000 ที่เหลือ แล้วผมผ่อนธนาคารใหม่ต่อเอง เพื่อว่าเงินต้นรวมดอกที่ต้องจ่ายจะได้ไม่แพงมากอะครับ
คำแนะนำ
1.  ท่านมีสิทธิที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์มาจากน้าได้  โดยท่านจะต้องไปติดต่อกับทาง ธอส. ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำนองตามอัตราเดิมที่การเคหะกำหนด  มีกำหนดชำระ 30 ปี  ซึ่งท่านและน้าจะต้องไปติดต่อขอเปลี่ยนคู่สัญญาฝ่ายผู้จำนองกับ ธอส. ต่อไป

2.  กำหนดเวลาชำระหนี้ 30 ปี ซึ่งการชำระค่างวดในแต่ละเดือนย่อมน้อย  แต่จะมีการจ่ายรวมดอกเบี้ยไปด้วย  ย่อมเป็นเรื่องปกติ  เนื่องจากกำหนดชำระหนี้นั้นมีระยะที่ยาวนาน

3.  ท่านลองติดต่อกับทางสถาบันการเงิน หรือธนาคารอื่น ๆ  เพื่อขอสินเชื่อในการซื้อคอนโดจากการเคหะดังกล่าวได้  โดยท่านจะต้องสอบถามรายละเอียดในการขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านกับธนาคารต่อไป

4.  ค่า MLR คือ ดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลา  โดยส่วนใหญ่จะเป็นดอกเบี้ยประเภทที่อยู่อาศัย


ข้อมูลบ้านเอื้ออาทร บ้านราคาประหยัดของคนงบจำกัด


หลายคนอยากมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองแต่ก็ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายไปกับการซื้อบ้านราคาแพง จึงต้องมองหาบ้านราคาถูกเอาไว้ครอบครอง โครงการบ้านเอื้ออาทร จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญสำหรับคนอยากมีบ้านในราคาย่อมเยา แต่ก่อนที่จะไปมองหาซื้อบ้านเอื้ออาทรสักหลัง เรามาทำความรู้จักกับบ้านเอื้ออาทรกันก่อนดีกว่า ว่ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้าง เพื่อช่วยให้การตัดสินใจซื้อบ้านของคุณง่ายยิ่งขึ้นค่ะ..

          บ้านเอื้ออาทร

          บ้านเอื้ออาทร เป็นโครงการของรัฐบาลที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้สามารถซื้อที่พักอาศัยได้ในราคาย่อมเยา และใช้ชื่อโครงการว่า "บ้านเอื้ออาทร" ซึ่งอยู่ในความดูแลของ การเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรได้เปิดขายไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และในปัจจุบัน (พ.ศ.2555) ก็มีการเปิดให้จองอีกครั้งโดยมีวิธีการจองดังนี้

          จองบ้านเอื้ออาทร

คุณสมบัติผู้จอง

 1. มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ติด BLACK LIST หรือ เครดิตบูโรจากสถาบันการเงิน
 2. มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน
 3. สามารถรับภาระและเงื่อนไขการเช่าซื้อได้โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากการเคหะแห่งชาติ

เอกสารที่ต้องใช้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองรายได้ตนเองและคู่สมรส  หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน  สลิปเงินเดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝาก
 5. เงินจอง 3,000 หรือ 6,000 บาท

เงื่อนไขในการเช่าซื้อ

 1. ห้ามการโอนสิทธิในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือ เช่าซื้อภายในระยะเวลา 5 ปี
 2. ห้ามนำอาคารไปให้บุคคลอื่นอยู่อาศัยหรือเช่าช่วง หรือหากตรวจสอบพบภายหลังมีการแจ้งคุณสมบัติที่เป็นเท็จ
 3. จะถูกบอกเลิกสัญญา และริบเงินที่ชำระไว้แล้วทั้งหมด
 4. กรณีชำระเป็นเงินสดทั้งหมด สามารถกระทำได้ แต่จะได้รับการโอนสิทธิหลังจากครบกำหนดการทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือเช่าซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 5. เมื่อได้สิทธิแล้ว จะต้องผ่อนชำระเงินดาวน์ในระหว่างการก่อสร้างอาคารในอัตราเดือนละ 300 บาท เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีความประสงค์จะซื้ออาคาร และมีความสามารถในการผ่อนชำระ

เอกสารขอสินเชื่อ
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายบ้านเอื้ออาทรจำนวน 1 ชุด
สำเนาใบเสร็จรับเงินมัดจำบ้านเอื้ออาทร      จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจของผู้กู้จำนวน 3 ชุด สำหรับ ธอส. (2 ชุด สำหรับ ธ.ออมสิน)
สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ทุกหน้า (ตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้าว่าง) จำนวน 1 ชุด (และถ่ายเฉพาะหน้าผู้กู้เพิ่มอีก 2 ชุด)
หนังสือรับรองรายได้/สลิบเงินเดือนตัวจริงจำนวน 1 ชุด
กรณีประกอบอาชีพอิสระให้ถ่ายรูปกิจการหรือธุรกิจที่ทำมา 3 รูปจำนวน 1 ชุด
สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนจำนวน 1 ชุด

กรณีมีคู่สมรสอยู่ด้วยกัน

สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจของคู่สมรสจำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสจำนวน 1 ชุด
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)จำนวน 1 ชุด

กรณีมีคู่สมรสแยกทางกัน

ใบแจ้งความ กรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียนมีบุตรด้วยกันแต่ปัจจุบันแยกทางกันจำนวน 1 ชุด


          บ้านเอื้ออาทรโครงการใหม่ 2555

          บ้านเอื้ออาทรโครงการใหม่ ในปี พ.ศ. 2555 เริ่มเปิดให้จองกันไปแล้วตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กับโครงการ "คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ" โดยบ้านเอื้ออาทรนั้นจะกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

          สำหรับราคาเริ่มต้นของบ้านเอื้ออาทรอยู่ที่ 390,000 บาท หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาบ้านราคาเบา ๆ ลองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สายด่วนจองบ้าน ของการเคหะแห่งชาติ โทร.1615 ได้เลยค่ะ หากว่าโชคดีอาจจะยังพอมีบ้านเอื้ออาทรเหลือให้คุณจองบ้างก็ได้

          สถานที่จอง

 1.  สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
 2.  สำนักงานขายที่ตั้งโครงการ
 3.  สำนักงานเคหะชุมชนทุกแห่ง


สอบถามรายละเอียด บ้านเอื้ออาทร, สายด่วนจองบ้าน 1615, 
การเคหะแห่งชาติ 02-351-7777