วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

5 ขั้นตอน การเป็นเจ้าของบ้านเอื้ออาทร


เห็นเนื้อหานี้มันหลบๆอยู่ในหน้าเว็บเอื้ออาทร ผมก็เลยเอามาขยายให้ดูครับ

5 ขั้นตอนในการเป็นเจ้าของบ้านเอื้ออาทร
คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านเอื้ออาทรได้ง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน

  1. ตัดสินใจเลือกบ้าน
  2. พิมพ์ห้องที่สนใจ
  3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ กคช.
  4. ทำสัญญากับ กคช.
  5. ขอสินเชื่อ
  6. รับมอบบา้น เอื้ออาทร

Call Center :1516
Copyright@2009 
การเคหะแห่งชาติ 
All Rights Reserved